Våra annonseringsregler


Annonsörer

ByggIgen's annonseringsservice är avsedd att utnyttjas av företag eller privatpersoner som har rätt att ingå avtal enligt konsumentverkets regler. Företag eller privatpersoner med större mängder att annonsera kan via mail till info@byggigen.se få förslag om mera lätthanterligt förfarande till lägre annonspris. Person- eller företagsuppgifter om annonsören kommer att sparas och hanteras enligt Personuppgiftslagen. Uppgifterna lämnas bara ut vid misstanke om stöldgods.

Annonsobjekt

Endast byggvaror och därmed likvärdiga produkter, som går att klassificera enligt ByggIgen's varugruppssystem för annonseras för försäljning. För annonsering av tjänster eller mera generell marknadsföring hänvisar vi till en kontakt med info@byggigen.se

Annonsinnehåll

Systemet är uppbyggt så att man i rätt varugrupp matar in grundläggande fakta om produkten man vill sälja, s?att den blir sökbar. Rubrik och beskrivande text skall vara sanningsenliga. Andra annonsers texter för inte kopieras. Upprabbling av sökord är förbjuden i annonstexten. Länkar till andra sidor, siter eller liknande är förbjudna. Det är inte tillåtet att lägga in flera varor av olika kategorier i samma annons. De blir ju dessutom svåra att hitta.
ålder p?varan skall vara så nära du kan uppskatta. Om varan är en nygjord kopia av gammal vara, skall det klart framgå av beskrivningen, om åldern uppges vara högre än den faktiska. Bilden i annonsen skall vara i formatet .jpg eller .gif och föreställa den vara du vill sälja. Det är förbjudet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Annonsens riktighet är annonsörens ansvar, inte ByggIgen's.
ByggIgen övertar alla rättigheter till publicerade bilder och annonstexter. Det är förbjudet att annonsera varor, som enligt lag är förbjudna att sälja vidare. T.ex. stöldgods, produkter innehållande asbest, kvicksilver mm. E-postadress är obligatorisk för annonsering. Om du inte kan nås annat än per telefon, skriv det i beskrivningen. Endast priset, antalet och beskrivningen kan ändras i en annons. Övriga uppgifter kan inte ändras utan att radera den gamla annonsen och lägga in en ny.
Språk i annonsen skall vara nordiska eller undantagsvis engelska.

Oacceptabla annonser

ByggIgen förbehåller sig rätten att ta bort annonser när vi anser att regelbrott föreligger. Reglerna uppdateras fortlöpande utan förvarning. Om en annons vägras publicering på grund av regelbrott medges en annan, godtagbar annons utan extra kostnad inom 3 måder, på begän via mail till info@byggigen.se. Nämn i mailet när den refuserade annonsen gjordes, för vad och med vilken mailadress. Beloppet återbetalas inte.
ByggIgen ansvarar inte för skador, orsakade av tekniska fel eller annat, utöver annonskostnaden.

Krav på Webläsare

Byggigen's säljannonstjänst är utvecklad för Internet Explorer 6 och Firefox 1.5 eller senare versioner. Ersättning av annonskostnaden kan bara komma i fråga vid fel, som uppstår trots att endera av dessa webläsare använts.