Några intressanta länkar för återbruk och byggnadsvård

Husrenovering Råd och tips inför din husrenovering.
Byggahus Oberoende portal, som hjälper konsumenten att fatta välgrundade beslut och undvika fallgropar.
Byggsektorns Kretsloppsråd Ett omfattande nätverk för att främja kretsloppet i byggbranschen med representanter från hela byggsektorn.
Eskilstuna Kulturbeslag Eskilstuna Kulturbeslag. Producerar nykopior i mycket bra kvalitet av äldre beslag.
Gård och Torp Tidningen för dig som rustar, inreder och vårdar gamla hus.
Elmuseum John Eklunds Elektriska Museum. Bra, trevlig och informativ sida om elens historia
Elhistorik Per Wendts Elhistoriska samlingar. Fantastiskt många bilder på strömbrytare, vägguttag mm.
Historiska Lås Historical Locks. Bra sida om låsets historia från hela världen.
Naturvårdsverket Central förvaltningsmyndighet på miljöområdet
Riksantikvarieämbetet Statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.
Skansen Byggnadsvård Butik, produktutställning och information om hur du tar hand om och renoverar ditt hus eller torp. Organiserar föreläsningar, kurser, hantverkskvällar och vandringar.
Skånska Gårdar Utbreder och vidmakthåller intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.
Stockholms L änsmuseum Mötesplatsen om länets historia, kulturarv och konst.
Artic Windows Artic Windows. Installerar nya fönster med bra återvinningstänk för de gamla som blir över.
Svensk Byggtjänst Information, nödvändig för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus.
Svenska AntikNätet För att köpa, sälja och byta antikviteter och samlarföremål
Svenska Byggnadsvårdsföreningen En ideell landsomfattande förening för alla som är intresserade av byggnader och byggnadsvård.

Vill du, som representerar en rikstäckande eller regional verksamhet inom byggnadsvård eller miljöaspekter på byggbranschen, utbyta länkar med oss, hoppas vi att du kontaktar oss och berättar kort om er verksamhet.

Vi vill hålla vår länksida så aktuell och intressant som möjligt och är tacksamma för att bli kontaktade om någon av ovanstående länkar inte fungerar som den skall.