Uppdatera Småbilder

En småbild skapas från den vanliga bilden på en artikel och visas upp i Byggigens söklistor. Småbilder är av mycket sämre kvalitet än den vanliga bilden, detta gör att de går snabbt att ladda och inte tar upp så mycket utrymme på webbhotellet.

Efter att du uppdaterat databasen måste du gå in på den här sidan för att skapa småbilder för alla nya artiklar som du laddat upp vid uppdateringen.

Standarduppdatering går igenom alla artiklars bilder (gamla och nya) och ser efter om det finns en Thumbnail för den bilden. Om bild finns så görs ingenting. Om bild inte finns så genereras en ny.

Visa fler alternativ/Ersätt går igenom alla artiklars bilder och ersätter varje bilds thumbnail. Tar längre tid än standarduppdatering.

Visa fler alternativ/Ta bort tar bort alla småbilder, påverkar INTE artiklarnas bilder.

  I söklistorna visas kameraikonen om artikeln har en bild men småbild inte genererats för den ännu.

  Om artikeln helt saknar bild visas en tom bild i söklistorna.

Borttagna: 0
Skapade: 0
Orörda: 0