Några intressanta länkar för återbruk och byggnadsvård

Husrenovering Råd och tips inför din husrenovering.
Byggahus Oberoende portal, som hjälper konsumenten att fatta välgrundade beslut och undvika fallgropar.

Byggsektorns KretsloppsrÃ¥d Ett omfattande nätverk för att främja kretsloppet i byggbranschen med representanter från hela byggsektorn.
GodaExempel Lyfter fram goda exempel på hur svenska företag och organisationer arbetar med miljöfrågor och hållbar utveckling.
GÃ¥rd och Torp Tidningen för dig som rustar, inreder och vårdar gamla hus.
HSB Bygger och förvaltar bra och prisvärda bostäder för medlemmarna
IMA KTH KTH's länksida om återvinning och återbruk
Kungliga Tekniska Högskolan Sveriges största tekniska universitet
NaturvÃ¥rdsverket Central förvaltningsmyndighet på miljöområdet
Riksantikvarieämbetet Statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.
Skansen ByggnadsvÃ¥rd Butik, produktutställning och information om hur du tar hand om och renoverar ditt hus eller torp. Organiserar föreläsningar, kurser, hantverkskvällar och vandringar.
SkÃ¥nska GÃ¥rdar Utbreder och vidmakthåller intresset för den skånska landsbygdens byggtraditioner.
Stockholms L änsmuseum Mötesplatsen om länets historia, kulturarv och konst.
Sunet Omfattande katalog om olika marknadsplatser.
Svensk Byggtjänst Information, nödvändig för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus.
Svenska AntikNätet För att köpa, sälja och byta antikviteter och samlarföremål
Svenska ByggnadsvÃ¥rdsföreningen En ideell landsomfattande förening för alla som är intresserade av byggnader och byggnadsvård.
Wikipedia Den fria encyklopedin.

Vill du, som representerar en rikstäckande eller regional verksamhet inom byggnadsvård eller miljöaspekter på byggbranschen, utbyta länkar med oss, hoppas vi att du kontaktar oss och berättar kort om er verksamhet.

Vi vill hålla vår länksida så aktuell och intressant som möjligt och är tacksamma för att bli kontaktade om någon av ovanstående länkar inte fungerar som den skall.

Cheap Nike Air Max, Cheap Nike Air Max 90, Cheap Nike Air Max 1, Cheap Nike Air Max 95, Cheap Nike Air Max Thea, Cheap nike air max 2015, Nike air max UK